Khác

Vòng Tay Freeset Moonstone

1,650,000₫
Kích thước

 

Khai thác tại Madagascar 

Ước mơ - Hy vọng - Thông thái 
Viên đá của sự nữ tính và bí ẩn 
Giúp tăng cường trực giác, sự kiên nhẫn và thông thái 
Thúc đẩy hy vọng và ước mơ 
A stone for “new beginnings”, Moonstone is a stone of inner growth and strength. It soothes emotional instability and stress, and stabilises the emotions, providing calmness. Moonstone enhances intuition, promotes inspiration, success and good fortune in love and business matters.

Specs:

Chakra: Crown

Birthstone: June

Type: cacbochon stones, size varies 5mm

*Note: Chúng mình dùng đá thô nguyên bản, vậy nên không có viên nào giống nhau. Mỗi sản phẩm là một và duy nhất | We use natural raw crystal for jewelry, so there is no two pieces are the same. Each piece is unique and one-of-a-kind.

Sản phẩm liên quan

Sản phẩm đã xem

Giỏ hàng
Tìm kiếm
Yêu thích
Mục lục
Bộ lọc
BỘ LỌC

Loại sản phẩm

Màu sắc | Color

Giá sản phẩm | Price

0₫
TOP
Icon-phone