Đôi điều về loại đá tuyệt đẹp Tanzanite

Đôi điều về loại đá tuyệt đẹp Tanzanite

Hôm nay Q kể cho các bạn nghe về loại đá cực kỳ quý hiếm, chỉ có thể khai thác tại duy nhất ở một quốc gia mà thôi.

Mình cùng đến Tanzania, nơi mà loại đá được đặt tên theo cùng với tên của quốc gia này - Tanzanite.

💎Được phát hiện lần đầu tiên vào những năm 60, Tanzanite nằm sâu trong lòng đất lên tới 800m, thế nhưng một vài kết quả kiểm tra địa lý cho thấy, các tinh thể Tanzanite có thể tồn tại ở độ sâu 2000m. Loại tinh thể thuộc dạng cyozite này hình thành từ cách đây 585 triệu năm. Làng Merelani Plateau, nằm ở phía Tây Nam đỉnh Kilimanjaro là nơi duy nhất mà Tanzanite được tìm thấy. Cho đến nay, chưa có bất cứ nơi nào khác trên thế giới cho thấy sự tồn tại của loại tinh thể quý hiếm này.

💎Tanzanite is mined underground up to 800 meters, but geological tests have shown that tanzanite layers exist up to 2000 meters.

Tanzanite (a type of cyozite) was formed over 585 million years ago. The Merelani Plateau in Tanzania, which is located southwest of Mount Kilimanjaro, is the only source of tanzanite in the world.

———

photos: www.gemewizard.com/view_article.php?id=116