Khác

Dây Chuyền Basic Ruby

Mã sản phẩm: 5103
750,000₫
Kích thước
Quality

Khai thác tại Lục Yên, Việt Nam 

Đam mê - Tình yêu - Bản lĩnh 

Viên đá của sức sống, tình yêu và đam mê 

Giúp bạn dũng cảm hơn 

Kích thích sự nhiệt tình và sẵn sàng làm điều mới 

For thousands of years, Ruby was considered the stone of love, energy, passion, power, and a zest for life. Like no other gemstone in the world, Ruby is the perfect symbol for powerful feelings. The other important element of Ruby besides fire is blood, and Ruby is said to restore vital life forces and increase energy and vigor. Ruby is also known as the stone of courage, and legend tells us that a person possessing a ruby can walk through life without fear of evil or misfortune. 

Specs

Material: Sterling Silver 

Type: rough stones, size varies 7mm - 10mm (stones are raw, free form shapes) 

Hợp mệnh: Hoả, Thổ | Fengsui: Fire, Earth

Chakra: Root

Birthstone: July

Finish: Polished

*Note: Chúng mình dùng đá thô nguyên bản, vậy nên không có viên nào giống nhau. Mỗi sản phẩm là một và duy nhất | We use natural raw crystal for jewelry, so there is no two pieces are the same. Each piece is unique and one-of-a-kind.

Sản phẩm liên quan

Sản phẩm đã xem

Giỏ hàng
Tìm kiếm
Yêu thích
Mục lục
Bộ lọc
BỘ LỌC

Loại sản phẩm

Màu sắc | Color

Giá sản phẩm | Price

0₫
TOP
Icon-phone